Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skriva och referera

En kvinna sitter vid ett bord och bläddrar i en tidning. I bakgrunden finns bokhyllor. Foto: Johan Bävman.

Att skriva vetenskapliga texter är en central del i dina studier. Din egen kunskap bygger till stora delar på andra vetenskapliga texter och bilder. Därför är det viktigt att du citerar och refererar korrekt till dessa.

En bra referenslista är nödvändig för att den som läser din text ska kunna granska ditt arbete, och för att andra ska kunna hitta och värdera de källor du använt. Olika institutioner och ämnen använder olika referensstilar, vilket du kan läsa mer om längre ner på den här sidan. Kontakta våra bibliotekarier om du behöver hjälp.

Genvägar till innehållet


Guider om referenshantering

Det sammanhang i vilket du ska publicera ditt arbete, avgör ofta vilken referensstil du ska använda. Nedan kan du se vilka stödresurser som finns på de olika biblioteken.

Biologibiblioteket

Fysik- och Astronomibiblioteket

Skriva och referera, guide för studenter som läser fysik på avancerad nivå – lub.lu.se

Geobiblioteket

Studenter vid geologiska institutionen och institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap använder referenssystemet APA 7:e upplagan.

Kemicentrums bibliotek

Referensstilar, Kemicentrums bibliotek – lub.lu.se

Olika referensstilar

Läs om olika referensstilar – lub.lu.se


Referenshanteringsprogram

Inför ett större arbete, exempelvis kandidatuppsats, masteruppsats eller doktorsavhandling, kan det vara bra att använda sig av ett referenshanteringsprogram. Programmet hjälper dig att organisera och hantera dina referenser, spara fulltexter och skapa litteraturförteckningar i olika stilar.

EndNote

Som student vid universitetet har du tillgång till referenshanteringsprogrammet EndNote. Naturvetenskapliga biblioteket erbjuder undervisning i EndNote för dig som kommit en bit in i din utbildning. Kontakta Britta Smångs (britta [dot] smangs [at] science [dot] lu [dot] se (britta[dot]smangs[at]science[dot]lu[dot]se)) för hjälp och stöd i EndNote.

Vill du ladda ner programmet och lära dig mer om EndNote på egen hand så kan du ta del av universitetets korta introduktionsfilmer.

Kom igång med EndNote via samhällsvetenskapliga bibliotekets guide – lub.lu.se

Zotero

Zotero är ett gratis open source-program för referenshantering. Vi har skapat en digital workshop i Canvas för dig som är nybörjare i Zotero. Den guidar dig genom hur du kommer igång och använder programmet. Du kan gå workshopen när du vill.

Zotero-workshop för nybörjare – canvas.lu.se

Om du vill ha en manual till Zotero, eller bara vill veta mer om programmet, gå till Zoteros egen startguide.

Quick start guide for Zotero – zotero.org

Du kan också kontakta Frida Rosengren (frida [dot] rosengren [at] science [dot] lu [dot] se) för hjälp och stöd från biblioteket i Zotero.

Andra program

Det finns även många andra open source-program att välja mellan, exempelvis Mendeley och JabRef. Inom fysik och teknik hanterar man ofta referenser med hjälp av open source-program som BibTeX och LaTeX.


Att använda bilder

När du använder dig av andras bilder behöver du alltid tänka på att ta hänsyn till upphovsrätten. Alla bilder, figurer med mera är skyddade av upphovsrätten och du behöver därför tillstånd från upphovspersonen innan du använder materialet.

Som student omfattas du av Lunds universitets kopieringsavtal med Bonus Copyright Access. Det innebär bland annat att det är tillåtet för studenter att kopiera begränsade delar av ett verk för att använda det i studierna.

Kopieringsavtal med Bonus Copyright Access – bonuscopyright.se

Bilddatabas för universitetets studenter

Behöver du en bild rekommenderar vi att du först letar i bilddatabasen Britannica ImageQuest. Alla bilder i denna databas får användas av studenter vid Lunds universitet i pedagogiska sammanhang (till exempel i studentarbeten).

Bilddatabasen Britannica ImageQuest

Creative Commons-licenser

Creative Commons-licenser är särskilda avtal som upphovspersoner kan använda för att göra det möjligt för andra människor att till exempel kopiera, sprida eller använda deras verk. Det finns sex olika Creative Commons-licenser som tillåter återanvändning under olika villkor. Vissa licenser tillåter helt fri återanvändning så länge upphovspersonen krediteras, medan andra licenser innebär olika begränsningar.

Om Creative Commons-licenserna – creativecommons.se 

Sök bildmaterial med Creative Commons-licens – creativecommons.org


Fusk och plagiering

För att förebygga och upptäcka fall av plagiering använder Lunds universitet ett verktyg som heter "Ouriginal" (tidigare känt som Urkund). Det är ett e-postbaserat verktyg som automatiskt jämför studentarbeten med andra texter.