Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biblioteksundervisning

Det är viktigt att studenterna möter biblioteket vid flera olika tillfällen under sina studier. På det viset kan deras medie- och informationskunnighet växa och utvecklas successivt. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill att vi ska hålla i ett moment på din kurs, eller om du tycker att studenterna har brister inom till exempel informationssökning, referenshantering, upphovsrätt eller vetenskaplig kommunikation.

Introduktioner

Studenter på grundnivå får ta del av en schemalagd introduktion till biblioteket i samband med terminsstart. Introduktionen behandlar bland annat lån av kursböcker, utskrifter samt tillgång till elektroniska resurser.

Undervisningsmoment

Våra bibliotekarier undervisar på flera kurser och program på grund- och avancerad nivå. Undervisningen fokuserar framför allt på informationssökning samt hur man utvärderar och citerar olika typer av källor, men kan även handla om källkritik, akademisk hederlighet, upphovsrätt samt vetenskaplig kommunikation.

Inför uppsatsskrivning

Inför uppsatsskrivningen gör biblioteket extra insatser för att stödja studenterna i sitt arbete. Förutom föreläsningar och workshops finns det möjlighet för den enskilda studenten att boka en bibliotekarie för att få skräddarsytt stöd inom uppsatsens kunskapsområde.

LibGuide som verktyg i din undervisning

LibGuide är ett bra verktyg för att skapa online-guider. Det kan handla om ämnesguider, pedagogiska guider om exempelvis informationssökning och källhantering, eller specifika guider som är skräddarsydda för olika kurser. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att skapa en LibGuide till din kurs.

Canvas

Biblioteket jobbar även med att ta fram Canvas-moduler om bland annat sökning, citering och källkritik som kan importeras till befintliga Canvas-kurser. Biblioteket kan skräddarsy moduler för just din kurs. Kontakta oss för att få veta mer.

Guider om att citera och referera

Biblioteken har tagit fram olika texter och guider om referenshantering, som du kan använda i din undervisning. Studenter som ska skriva större arbeten och uppsatser kan ha stor nytta av ett referenshanteringsprogram som till exempel EndNote eller Zotero. Biblioteket erbjuder både undervisning och support i EndNote och Zotero, kontakta Britta Smångs (britta [dot] smangs [at] science [dot] lu [dot] se (britta[dot]smangs[at]science[dot]lu[dot]se)) för frågor om EndNote, och Frida Rosengren (frida [dot] rosengren [at] science [dot] lu [dot] se (frida[dot]rosengren[at]science[dot]lu[dot]se)) för frågor om Zotero.

Skriva och referera – information till studenter

Kom igång med EndNote/Zotero via Samhällsvetenskapliga bibliotekets guide – lub.lu.se

Zotero-workshop för nybörjare från Naturvetenskapliga biblioteket– canvas.lu.se

EndNote 20 Introduktionskurs från Biblioteken vid Lunds universitet – canvas.lu.se

Kontakt


Biologibiblioteket

Ämne biologi:
Frida Rosengren
frida [dot] rosengren [at] science [dot] lu [dot] se

Ämne miljövetenskap:
Anja Zimmerman
anja [dot] zimmerman [at] science [dot] lu [dot] se

Fysik- och astronomibiblioteket

Fredrik Larsson
fredrik [dot] larsson [at] science [dot] lu [dot] se

Geobiblioteket

Lars-Johan Lyttkens Lindén
lars-johan [dot] lyttkens_linden [at] science [dot] lu [dot] se

Kemicentrums bibliotek

Anna Lindén
anna [dot] linden [at] science [dot] lu [dot] se