Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hitta och använda bilder

Geologisk undersökning av Ronneby brunn. Ritning.
Geologisk undersökning av Ronneby brunn från 1882. Hämtad i alvin-portal.org. Licens: PDM 1.0 Deed.

Att använda andras bilder 

Alla bilder, figurer, tabeller och foton skyddas av upphovsrätt, även dina egna verk. För att kunna använda andras verk i ditt arbete måste du därför ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Ett annat alternativ är att använda illustrationer som är fritt tillgängliga, till exempel material där upphovsrättstiden gått ut eller som har en Creative Commons-licens. Läs mer om Creative Commons och hur det fungerar längre ner på sidan.

En film om hur du som student kan använda andras bilder, skapad av Biologibiblioteket. 

En film om hur du som student kan använda andras bilder.

 

Ordna tillstånd

Vem som äger upphovsrätten till en bild kan variera. Om bilden har publicerats i en bok eller tidskrift kan förlaget äga den ekonomiska rätten medan upphovspersonen har den ideella rätten till verket. Om du är osäker, kontakta både förlaget och upphovspersonen. Om bilden är publicerad i en vetenskaplig tidskrift kan det finnas ett formulär på tidskriftens webbplats där du enkelt kan ansöka om att få använda bilden.

När du gör din förfrågan, tänk på att:

  • ange i vilket sammanhang och var bilden ska publiceras. 
  • få ett skriftligt tillstånd som du kan spara.
  • en bild kan ha flera upphovsrättsinnehavare.

När du har fått tillstånd från upphovsrättsinnehavaren till att använda en bild måste du också ange det i ditt arbete. Det kan du antingen göra genom att skriva ut det i bildtexten i anslutning till bilden eller på försättsbladet till arbetet. Vilket alternativ du ska välja beror på vilken referensstil du använder i din text, och om det finns någon särskild tradition för detta inom ditt ämnesområde. Om du är osäker, hör med din handledare eller lärare.

Creative Commons-licenser

Creative Commons-licenser är särskilda avtal som upphovspersoner kan använda för att göra det möjligt för andra människor att till exempel kopiera, sprida eller använda deras verk. Det finns sex olika Creative Commons-licenser som tillåter återanvändning under olika villkor. Vissa licenser tillåter helt fri återanvändning så länge upphovspersonen krediteras, medan andra licenser innebär olika begränsningar.

Om Creative Commons-licenserna – creativecommons.se 

Sök bildmaterial med Creative Commons-licens – creativecommons.org

Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access

Som student omfattas du av Lunds universitets kopieringsavtal med Bonus Copyright Access. Avtalet ger bland annat möjlighet att kopiera, ladda ner och dela upphovsrättsskyddade bilder så länge detta görs inom ramen för undervisningen på en kurs eller för en specifik undervisningsgrupp. Läs mer om detaljerna i avtalet nedan.

Kopieringsavtal med Bonus Copyright Access – bonuscopyright.se

Bilddatabas för universitetets studenter

Behöver du en bild rekommenderar vi att du först letar i bilddatabasen Britannica ImageQuest. Alla bilder i denna databas får användas av studenter vid Lunds universitet i pedagogiska sammanhang (till exempel i studentarbeten).

Bilddatabasen Britannica ImageQuest