Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Publicerings- och citeringsanalyser

Publicerings- och citeringsanalyser är kvantitativa statistiska analyser av vetenskapliga publikationer som går under samlingsnamnet bibliometri. Det omfattar exempelvis att mäta produktivitet i form av antal publikationer, att mäta publikationers genomslag i form av citeringar och att ta fram och visualisera samarbetsmönster och ämnesstrukturer.

Ta hjälp av biblioteket

Naturvetenskapliga biblioteket kan hjälpa till med att ta fram:

  • Analyser av forskningsämnen och ämnesstrukturer utifrån publikationer (nyckelord, titel och abstract) på fakultets-, institutions- och forskargruppsnivå.
  • Analyser av samarbetsmönster inom den egna organisationen på fakultets-, institutions- och forskargruppsnivå.
  • Samarbeten med andra lärosäten på fakultets-, institutions- och forskargruppsnivå.
  • Publiceringsstatistik och citeringsdata på fakultets-, institutions- och forskargruppsnivå, till exempel artikelproduktion per år, artiklar per tidskrift eller antal artiklar i olika citeringsklasser (IF-range)  
  • Analys av forskare på individnivå med h-index, totala antalet citeringar, mest citerade publikationer, vetenskapligt genomslag i form av medelcitering (CPP).

Kontakta Anja Ödman (Biologibiblioteket samt Geobiblioteket) eller Kurt Mattsson (Astronomibiblioteket, Fysikbiblioteket samt Kemicentrums bibliotek) för att diskutera bibliometriska analyser och vad vi kan hjälpa till med.

Ta fram underlag och rapporter i LUCRIS

Från forskningsdatabasen LUCRIS kan du ta ut standardiserade forskningsrapporter och statistik gällande publikationer och forskningsaktiviteter på institutions-, grupp- eller projektnivå. Rapporterna från LUCRIS kan även användas som underlag vid bibliometriska analyser.

Vem som helst kan söka fram information i LUCRIS, men för att kunna ta ut rapporter krävs en speciell behörighet. Biblioteket har denna behörighet och hjälper till med att ta fram rapporter vid förfrågan.

Kontakta Anja Ödman för att få hjälp med rapporter.

Ta fram underlag och rapporter från LUCRIS – medarbetarwebben.lu.se

Kontakt

Anja Ödman
Ansvarar för bibliometri på Biologibiblioteket och Geobiblioteket.
anja [dot] odman [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 076-139 17 01

Kurt Mattsson
Ansvarar för bibliometri på Astronomibiblioteket, Fysikbiblioteket samt Kemicentrums bibliotek.
kurt [dot] mattsson [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 079-063 08 23