Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läs- och skrivstöd

En man med hörlurar sitter vid en bärbar dator. Foto: Johan Bävman.

Anpassad kurslitteratur

Har du en läsnedsättning på grund av exempelvis dyslexi, synskada eller ADHD (attention deficit ​hyperactivity disorder)? Då kan du få hjälp på biblioteket med att låna din kurslitteratur som talböcker. Du kan också få förlängd lånetid på tryckta kursböcker (fyra veckor).

Talböcker finns i talbokskatalogen Legimus. Du behöver boka ett möte med någon av våra kontaktbibliotekarier för läs- och skrivstöd för att få hjälp med att skapa ett konto. Därefter kan du själv söka upp och ladda ner talböcker.

Har du ett konto sedan tidigare, men från ett annat lärosäte eller gymnasieskolan, vill vi att du kontaktar oss så att vi kan flytta över ditt konto till Lunds universitet. På så sätt kan vi ge dig bästa möjliga service och bland annat beställa inläsningar av nya böcker.

Vem får låna talböcker? – legimus.se

Sök efter talböcker på legimus.se

Boka möte och få hjälp med läs- och skrivstöd

För att få hjälp med anpassad kurslitteratur och information om andra hjälpmedel som finns tillgängliga behöver du boka in ett möte med någon av våra kontaktbibliotekarier för läs- och skrivstöd.

  • Astronomibiblioteket: Britta Renman (britta [dot] renman [at] science [dot] lu [dot] se)
  • Biologibiblioteket: Johnny Jönsson (johnny [dot] jonsson [at] science [dot] lu [dot] se (subject: Boka%20m%C3%B6te%20-%20L%C3%A4s-%20och%20skrivst%C3%B6d) )
  • Fysikbiblioteket: Britta Renman (britta [dot] renman [at] science [dot] lu [dot] se)
  • Geobiblioteket: Ulrika Björklund (ulrika [dot] bjorklund [at] science [dot] lu [dot] se (subject: Boka%20m%C3%B6te%20-%20L%C3%A4s-%20och%20skrivst%C3%B6d) )
  • Kemicentrums bibliotek: Anna Lindén (anna [dot] linden [at] science [dot] lu [dot] se)

Ladda ner stödprogram

Nedan hittar du en lista över stödprogram som du kan ladda ner till din egen dator. Programmen finns dessutom installerade på de flesta datorer på biblioteken.

Mer pedagogiskt stöd

Kontakta universitetets avdelning för pedagogiskt stöd för att få tillgång till allt stöd som universitetet kan erbjuda. Det kan till exempel handla om anteckningshjälp, mentorsstöd och förlängd tentatid.

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning – lu.se

Du kan också kontakta Naturvetenskapliga fakultetens samordnare för läs- och skrivstöd Christina Rowa.

christina [dot] rowa [at] stu [dot] lu [dot] se