Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läs- och skrivstöd

En man med hörlurar sitter vid en bärbar dator. Foto: Johan Bävman.

Anpassad kurslitteratur

Har du en läsnedsättning till exempel på grund av dyslexi, synskada eller ADHD (attention deficit ​hyperactivity disorder)? Då kan du få hjälp på biblioteket med att låna din kurslitteratur som talbok. Du kan också få förlängd lånetid på tryckta kursböcker (fyra veckor).

Talböcker finns i talbokskatalogen Legimus. Du behöver boka ett möte med någon av våra kontaktbibliotekarier för läs- och skrivstöd för att få hjälp med att skapa ett konto. Därefter kan du själv söka upp och ladda ner talböcker.

Vem får låna talböcker? – legimus.se

Sök efter talböcker på legimus.se

Boka möte och få hjälp med läs- och skrivstöd

För att kunna få hjälp med anpassad kurslitteratur och information om hjälpmedel behöver du boka in ett möte med någon av våra kontaktbibliotekarier för läs- och skrivstöd.

  • Astronomibiblioteket: Britta Renman (britta [dot] renman [at] science [dot] lu [dot] se)
  • Biologibiblioteket: Johnny Jönsson (johnny [dot] jonsson [at] science [dot] lu [dot] se (subject: Boka%20m%C3%B6te%20-%20L%C3%A4s-%20och%20skrivst%C3%B6d) )
  • Fysikbiblioteket: Britta Renman (britta [dot] renman [at] science [dot] lu [dot] se)
  • Geobiblioteket: Ulrika Björklund (ulrika [dot] bjorklund [at] science [dot] lu [dot] se (subject: Boka%20m%C3%B6te%20-%20L%C3%A4s-%20och%20skrivst%C3%B6d) )
  • Kemicentrums bibliotek: Anna Lindén (anna [dot] linden [at] science [dot] lu [dot] se)

Ladda ner stödprogram

Nedan hittar du en lista över stödprogram som du kan ladda ner till din egen dator. Programmen finns dessutom installerade på de flesta datorer på biblioteken.

Boka resursrum på Universitetsbiblioteket

På Universitetsbiblioteket finns ett särskilt resursrum som kan bokas av studenter med läs- och skrivnedsättning. Få bokningsinstruktionerna genom att kontakta Universitetsbiblioteket eller någon av kontaktbibliotekarierna för läs- och skrivstöd på Naturvetenskapliga biblioteket.

Kontaktuppgifter till Universitetsbiblioteket – ub.lu.se

Kontaktuppgifter till bibliotekarier på Naturvetenskapliga biblioteket

Mer pedagogiskt stöd

Kontakta universitetets avdelning för pedagogiskt stöd för att få tillgång till allt stöd som universitetet kan erbjuda. Det kan till exempel handla om anteckningshjälp, mentorsstöd och förlängd tentatid.

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning – lu.se

Du kan också kontakta Naturvetenskapliga fakultetens samordnare för läs- och skrivstöd Christina Rowa.

christina [dot] rowa [at] stu [dot] lu [dot] se