Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arkivera utbildningsmaterial

Det utbildningsmaterial som du själv framställer utgör allmänna handlingar och ska bevaras eller gallras. Kontakta gärna institutionens studieadministratör eller fakultetens arkivarie för att få hjälp med detta.

Undervisningshandlingar som ska bevaras

Dessa handlingar som produceras i samband med undervisning eller handledning ska bevaras:

 • Egenproducerade läromedel, kompendier, laboratorieinstruktioner och liknande
 • Utdelade examinationsuppgifter
 • Rättningsprotokoll, om de innehåller information som inte finns i systemet Ladok
 • Examensarbeten
 • Avtal med annan arbetsplats om examensarbeten
 • Kursutvärderingar
 • Studieplaner för doktorander
 • Protokoll från doktorandsamtal

Undervisningshandlingar som ska gallras

Dessa handlingar av ringa eller tillfällig betydelse ska gallras:

 • Undervisningsmaterial av tillfällighetskaraktär. Gallras när handlingarna saknar betydelse.
 • Planer för examensarbeten. Gallras när arbetet är slutfört.
 • Inlämnade examinationsuppgifter som ej är examensarbeten. Dessa ska återlämnas eller gallras efter två år.

Kontakt

Jesper Zimmerman
Arkivarie vid naturvetenskapliga fakulteten
jesper [dot] zimmerman [at] science [dot] lu [dot] se (jesper[dot]zimmerman[at]science[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 08 82