Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cajsa Andersson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Gruppsamordnare för Kemicentrums bibliotek.
Kontaktbibliotekarie för Kemicentrums bibliotek.
Ämnesansvarig för kemi.
Ansvarar för publicerings- och upphovsrättsfrågor.

Du hittar mig på Kemicentrums bibliotek.

E-post: cajsa [dot] andersson [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 94 23
Mobiltelefon: 072-543 22 25

Ulrika Björklund

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Kontaktbibliotekarie för läs- och skrivstöd på Geobiblioteket.
Webbplatsansvarig för Naturvetenskapliga biblioteket.
Sammankallande för verksamhetsområdet service och kommunikation.

Du hittar mig på Geobiblioteket.

E-post: ulrika [dot] bjorklund [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046–222 86 88
Mobiltelefon: 076-340 01 08

Eva Cyrén

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Kontaktbibliotekarie för läs- och skrivstöd på Kemicentrums bibliotek.
Ansvarar för tillgänglighet och inkluderande inom undervisningen.
Ansvarar för undervisning i referenshanteringssystemet Endnote.

Du hittar mig på Kemicentrums bibliotek.

E-post: eva [dot] cyren [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 83 39
Mobiltelefon: 076-812 44 64

Hans Holm

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Ansvarar för katalogisering.
Jag alternerar mellan samtliga bibliotek.

E-post: hans [dot] holm [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon:
070-244 49 10

Eva Jurlander

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Kontaktbibliotekarie för Astronomibiblioteket.
Ämnesansvarig för astronomi.

Du hittar mig på Astronomibiblioteket.

E-post: eva [at] astro [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 73 04

Johnny Jönsson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Ansvarar för fjärrlån och e-bokbeställningar.
Kontaktbibliotekarie för läs- och skrivstöd på Biologibiblioteket.

Du hittar mig på Biologibiblioteket.

E-post: johnny [dot] jonsson [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 076-762 00 42

Tommy Jönsson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Du hittar mig på Fysikbiblioteket.

E-post: tommy [dot] jonsson [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 77 79

 

Lars-Johan Lyttkens Lindén

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Ämnesansvarig för geologi och naturgeografi.
Ansvarar för tillgänglighet och inkluderande inom undervisningen.
Sammankallande för verksamhetsområdet undervisning.

Du hittar mig på Geobiblioteket.

E-post: lars-johan [dot] lyttkens_linden [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 78 67

Kurt Mattsson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Ansvarar för forskningsdata och publicerings- och citeringsanalyser.

Du hittar mig på Kemicentrums bibliotek.

E-post: kurt [dot] mattsson [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 079-063 08 23

Annika Nilsson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Gruppsamordnare för Fysik- och Astronomibiblioteket.
Kontaktbibliotekarie för Fysikbiblioteket.
Ämnesansvarig för fysik och medicinsk strålningsfysik.
Ansvarar för e-media.
Sammankallande för verksamhetsområdet media.

Du hittar mig på Fysikbiblioteket.

E-post: annika [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 77 76

Britta Renman

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Du hittar mig på Fysikbiblioteket.

E-post: britta [dot] renman [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 77 79

Frida Rosengren

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Gruppsamordnare för Biologibiblioteket.
Kontaktbibliotekarie för biologiska institutionen.
Ämnesansvarig för biologi.
Ansvarar för e-media.

Du hittar mig på Biologibiblioteket.

E-post: frida [dot] rosengren [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 076-803 22 19

Britta Smångs

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Gruppsamordnare för Geobiblioteket.
Kontaktbibliotekarie för geologiska institutionen och institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.
Ansvarar för publicering- och upphovrättsfrågor.
Ansvarar för undervisning i referenshanteringssystemet Endnote.
Sammankallande för verksamhetsområdet forskningsstöd.

Du hittar mig på Geobiblioteket.

E-post: britta [dot] smangs [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 39 61

Sabina Swahn

Webbpublicist.
Jag alternerar mellan samtliga bibliotek.

E-post: sabina [dot] swahn [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 070-515 30 34

Anja Ödman

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Kontaktbibliotekarie för Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC.
Ämnesansvarig för miljövetenskap.
Ansvarar för forskningsdata och publicerings- och citeringsanalyser.

Du hittar mig på Biologibiblioteket.

E-post: anja [dot] odman [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 076-139 17 01

Bibliotekschef

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Kristina Holmin Verdozzi
Telefon: 046-222 33 19
Mobil: 070-259 63 77
E-post: kristina [dot] holmin_verdozzi [at] science [dot] lu [dot] se

Arkivarie

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jesper Zimmerman
E-post: jesper [dot] zimmerman [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 08 82

Språkpedagog

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Maria Källqvist
E-post: maria [dot] kallqvist [at] lth [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 14 32
Mobil: 073-072 28 46