Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cajsa Andersson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jag är kontaktperson för kemi och arbetar bland annat med frågor kring upphovsrätt och publicering samt e-media, tidskrifter och bokinköp.

Du hittar mig på Kemicentrums bibliotek.

E-post: cajsa [dot] andersson [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 94 23
Mobiltelefon: 072-543 22 25

Ulrika Björklund

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jag arbetar med bland annat webben, förvärv, fakturering samt ger stöd till studenter med läs- och skrivsvårigheter.  

Du hittar mig på Geobiblioteket. 

ulrika [dot] bjorklund [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046–222 86 88

Hans Holm

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Ansvarar för katalogisering.
Jag alternerar mellan samtliga bibliotek.

E-post: hans [dot] holm [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon:
070-244 49 10

Eva Jurlander

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jag är kontaktperson för Astronomibiblioteket och ansvarar bland annat för inköp av media inom ämnet astronomi.

Du hittar mig på Astronomibiblioteket.

E-post: eva [dot] jurlander [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 73 04

Johnny Jönsson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jag ansvarar för fjärrlån och e-bokbeställningar för Naturvetenskapliga biblioteket. Jag är också kontaktbibliotekarie för läs- och skrivstöd på Biologibiblioteket.

Du hittar mig på Biologibiblioteket.

E-post: johnny [dot] jonsson [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 076-762 00 42

Anna Lindén

Anna Lindén. Photo.

Jag arbetar med undervisning och handledning i informationssökning samt stöd till studenter med läs- och skrivsvårigheter. Jag undervisar även i referenshanteringssystemet EndNote.  

Du hittar mig på Kemicentrums bibliotek. 

E-post: anna [dot] linden [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 83 39
Mobiltelefon: 076-812 44 64

Lars-Johan Lyttkens Lindén

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jag arbetar med undervisning av studenter inom geologi samt naturgeografi och ekosystemvetenskap. 

Jag arbetar också med elektronisk media och tidskrifter på Geobiblioteket. 

Du hittar mig på Geobiblioteket.

E-post: lars-johan [dot] lyttkens_linden [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 78 67

Kurt Mattsson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jag arbetar med bland annat forskarstöd och publicerings- och citeringsanalyser. Jag ansvarar för support inom datahantering och LUCRIS (Lunds universitets forskningsportal).

Du hittar mig på Kemicentrums bibliotek. 

E-post: kurt [dot] mattsson [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 079-063 08 23

Annika Nilsson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jag är kontaktperson för fysikbiblioteket och ansvarar bland annat för tryckt och elektronisk media.

Jag arbetar också med Hållbarhet 2030-frågor.

Du hittar mig på Fysikbiblioteket. 

E-post: annika [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 77 76

Britta Renman

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jag arbetar med undervisning och handledning i informationssökning samt stöd till studenter med läs- och skrivsvårigheter. 

Du hittar mig på Fysikbiblioteket.

E-post: britta [dot] renman [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 96 56
Mobiltelefon: 072-732 56 22

Frida Rosengren

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jag är kontaktperson för biologi och arbetar bland annat med undervisning samt förvärv och utvärdering av elektronisk media.  

Du hittar mig på Biologibiblioteket. 

E-post: frida [dot] rosengren [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 076-803 22 19

Britta Smångs

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jag arbetar med bland annat publiceringsfrågor, LU:s publiceringsdatabas LUCRIS samt undervisning för doktorander. Jag undervisar även i referenshanteringssystemet EndNote.   
 
Du hittar mig på Geobiblioteket. 

E-post: britta [dot] smangs [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 39 61

Sabina Swahn

Jag alternerar mellan samtliga bibliotek.

E-post: sabina [dot] swahn [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 070-515 30 34

Anja Zimmerman

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jag arbetar med bland annat forskningsdata, publiceringsfrågor, publicerings- och citeringsanalyser samt undervisning och handledning i informationssökning. Jag är även kontaktperson för Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). 

Du hittar mig på Biologibiblioteket 

E-post: anja [dot] zimmerman [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 076-139 17 01

Bibliotekschef

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Kristina Holmin Verdozzi
Telefon: 046-222 33 19
Mobil: 070-259 63 77
E-post: kristina [dot] holmin_verdozzi [at] science [dot] lu [dot] se

Arkivarie

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jesper Zimmerman
E-post: jesper [dot] zimmerman [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 08 82

Språkpedagog

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Maria Källqvist
E-post: maria [dot] kallqvist [at] lth [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 14 32
Mobil: 073-072 28 46