Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cajsa Andersson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Gruppsamordnare för Kemicentrums bibliotek.
Kontaktbibliotekarie för Kemicentrums bibliotek.
Ämnesansvarig för kemi.
Ansvarar för publicerings- och upphovsrättsfrågor.

Du hittar mig på Kemicentrums bibliotek.

E-post: cajsa [dot] andersson [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 94 23
Mobiltelefon: 072-543 22 25

Ulrika Björklund

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Kontaktbibliotekarie för läs- och skrivstöd på Geobiblioteket.
Webbplatsansvarig för Naturvetenskapliga biblioteket.

Du hittar mig på Geobiblioteket.

ulrika [dot] bjorklund [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046–222 86 88

Hans Holm

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Ansvarar för katalogisering.
Jag alternerar mellan samtliga bibliotek.

E-post: hans [dot] holm [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon:
070-244 49 10

Eva Jurlander

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Kontaktbibliotekarie för Astronomibiblioteket.
Ämnesansvarig för astronomi.

Du hittar mig på Astronomibiblioteket.

E-post: eva [dot] jurlander [at] astro [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 73 04

Johnny Jönsson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Ansvarar för fjärrlån och e-bokbeställningar.
Kontaktbibliotekarie för läs- och skrivstöd på Biologibiblioteket.

Du hittar mig på Biologibiblioteket.

E-post: johnny [dot] jonsson [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 076-762 00 42

Anna Lindén

Anna Lindén. Photo.

Kontaktbibliotekarie för läs- och skrivstöd på Kemicentrums bibliotek.

Du hittar mig på Kemicentrums bibliotek.

E-post: anna [dot] linden [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 83 39
Mobiltelefon: 076-812 44 64

Lars-Johan Lyttkens Lindén

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Ämnesansvarig för geologi och naturgeografi.
Ansvarar för tillgänglighet och inkluderande inom undervisningen.

Du hittar mig på Geobiblioteket.

E-post: lars-johan [dot] lyttkens_linden [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 78 67

Kurt Mattsson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Ansvarar för forskningsdata och publicerings- och citeringsanalyser.

Du hittar mig på Kemicentrums bibliotek.

E-post: kurt [dot] mattsson [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 079-063 08 23

Annika Nilsson

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Gruppsamordnare för Fysik- och Astronomibiblioteket.
Kontaktbibliotekarie för Fysikbiblioteket.
Ämnesansvarig för fysik och medicinsk strålningsfysik.
Ansvarar för e-media.

Du hittar mig på Fysikbiblioteket.

E-post: annika [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 77 76

Caroline Palm

Caroline Palm. Photo.

Jag arbetar med forskningsdata och publicerings- och citeringsanalyser.

Du hittar mig på Fysikbiblioteket.

E-post: caroline [dot] palm [at] science [dot] lu [dot] se

Britta Renman

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Kontaktbibliotekarie för läs- och skrivstöd på Fysikbiblioteket.
Webbpublicist.

Du hittar mig på Fysikbiblioteket.

E-post: britta [dot] renman [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 96 56
Mobiltelefon: 072-732 56 22

Frida Rosengren

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Gruppsamordnare för Biologibiblioteket.
Kontaktbibliotekarie för biologiska institutionen.
Ämnesansvarig för biologi.
Ansvarar för e-media.

Du hittar mig på Biologibiblioteket.

E-post: frida [dot] rosengren [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 076-803 22 19

Britta Smångs

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Gruppsamordnare för Geobiblioteket.
Kontaktbibliotekarie för geologiska institutionen och institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.
Ansvarar för publicering- och upphovrättsfrågor.
Ansvarar för undervisning i referenshanteringssystemet Endnote.

Du hittar mig på Geobiblioteket.

E-post: britta [dot] smangs [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 39 61

Sabina Swahn

Jag alternerar mellan samtliga bibliotek.

E-post: sabina [dot] swahn [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 070-515 30 34

Anja Ödman

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Kontaktbibliotekarie för Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC.
Ämnesansvarig för miljövetenskap.
Ansvarar för forskningsdata och publicerings- och citeringsanalyser.

Du hittar mig på Biologibiblioteket.

E-post: anja [dot] odman [at] science [dot] lu [dot] se
Mobiltelefon: 076-139 17 01

Bibliotekschef

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Kristina Holmin Verdozzi
Telefon: 046-222 33 19
Mobil: 070-259 63 77
E-post: kristina [dot] holmin_verdozzi [at] science [dot] lu [dot] se

Arkivarie

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Jesper Zimmerman
E-post: jesper [dot] zimmerman [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 08 82

Språkpedagog

Porträtt. Foto: Helena Bergqvist.

Maria Källqvist
E-post: maria [dot] kallqvist [at] lth [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 14 32
Mobil: 073-072 28 46