Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lagring och säkerhetskopiering av data

Data ska sparas på ett säkert sätt och regelbundet backas upp. Tänk på att bevara dina originaldata intakta och använd arbetskopior. Om du hanterar personuppgifter eller annan känslig information gäller särskilda regler för hur du får hantera dina data.

Genvägar till innehållet


Informationssäkerhet

Det är viktigt att du skyddar dina data från olika typer av hot som till exempel intrång från obehöriga eller att informationen förvanskas. Även för forskningsdata som inte innehåller personuppgifter eller andra känsliga uppgifter är det viktigt att tänka på informationssäkerhet.

Du skyddar dina data genom att kontrollera vem som har lösenord samt läs- och skrivrättigheter, men också vem som har tillgång till de fysiska miljöerna där data förvaras. För att du inte av misstag ska bli av med eller korrumpera data är det viktigt att du har en lagringslösning där det görs regelbundna säkerhetskopior av materialet.

Hantering av personuppgifter

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande, identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan till exempel handla om:

  • Namn
  • Personnummer
  • E-postadress
  • Platsinformation

Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga, detta gäller till exempel:

  • Etniskt ursprung
  • Politiska åsikter
  • Hälsotillstånd
  • Genetiska uppgifter

All behandling av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). För behandling av känsliga personuppgifter krävs det etikgodkännande. Behandling av personuppgifter kan vara allt ifrån insamling, registrering, lagring och bearbetning till utlämning, spridning och radering.

Material som innehåller känsliga uppgifter måste förvaras på ett säkert sätt. Det kan röra exempelvis känsliga personuppgifter som framkommer i intervjuer (ljudfiler och transkriberingar) eller enkätsvar, med tillhörande samtyckesblanketter. Materialet kan behöva förvaras i ett låst säkerhetsskåp eller på för ändamålet avsedd serverplats.

Vid frågor om hantering av personuppgifter, kontakta Lunds universitets dataskyddsombud (dataskyddsombud [at] lu [dot] se).

Läs mer om behandling av personuppgifter inom forskningen på Medarbetarwebben

Lagringstjänster

Data utan personuppgifter eller andra känsliga uppgifter

För den här typen av data kan du använda de vanliga servrarna som driftas och backas upp av Lunds universitets egen IT-leverantör, LDC.

Om du delar dina data kan du använda molntjänsterna LU Box eller Microsoft OneDrive, som Lunds universitet har avtal med. Som myndighet måste universitetet ha kontroll över och tillgång till all sin information, vilket är möjligt med de två leverantörerna under förutsättning att du använder den varianten av molntjänsten där du loggar in med din Lucat-identitet.

Läs om Lunds universitets IT-tjänster på den interna webbplatsen

Kontaktuppgifter till LDC

Arbetar du med stora datamängder och har behov av lagringstjänster och beräkningstjänster för stora dataset? Då kan du använda LUNARC, som är en forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet. LUNARC tillhandahåller storskaliga resurser för beräkning och lagring.

LUNARC:s webbplats

Data med personuppgifter eller andra känsliga uppgifter

Se till att obehöriga inte kommer åt personuppgifter eller andra känsliga data genom att förvara dem på ett säkert sätt, till exempel i ett låst säkerhetsskåp eller på en för ändamålet avsedd serverplats.

Personuppgifter och andra känsliga data får inte lagras i en molntjänst eftersom det inte går att garantera att data är säkra. Använd istället LUSEC som är en plattform för att lagra, hantera, analysera och dela personuppgifter och andra känsliga data på ett högsäkert sätt. Tillgång till LUSEC kan köpas av medicinska fakulteten.

Läs mer om LUSEC på medicinska fakultetens interna webbplats

Arbetar du med stora datamängder som innehåller personuppgifter eller andra känsliga data och har behov av lagringstjänster och beräkningstjänster för stora dataset? Forskningsinfrastrukturen UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) tillhandahåller storskaliga resurser för beräkning och lagring av känsliga data. UPPMAX är en del av den nationella forskningsinfrastrukturen för beräkning och lagring, SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing). UPPMAX och SNIC kan användas av alla forskare vid svenska universitet och högskolor.

Läs mer om forskningsinfrastrukturen UPPMAX på Uppsala universitets webbplats

Läs om den nationella forskningsinfrastrukturen SNIC –snic.se

Kontakt

Kurt Mattsson
fredrik [dot] larsson [at] science [dot] lu [dot] se (kurt[dot]mattsson[at]science[dot]lu[dot]se)
Telefon: 079-063 08 23

Thomas Tengelin Nyström
thomas [dot] tengelin_nystrom [at] science [dot] lu [dot] se (thomas[dot]tengelin_nystrom[at]science[dot]lu[dot]se)
Telefon: 072-084 98 04