Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa en datahanteringsplan

Att tidigt börja tänka kring datahantering och hur den ska vara upplagd kan spara mycket tid och göra forskningsprocessen smidigare. En datahanteringsplan (förkortas DMP) hjälper dig strukturera dina tankar kring hur du skall organisera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. En datahanteringsplan är också ett verktyg för att tillgodose att forskningsdata under och efter projekttiden kan användas i fler sammanhang än de ursprungliga på ett säkert och etiskt sätt.

Vissa forskningsfinansiärer kräver att en datahanteringsplan ska finnas på plats vid projektstarten. Planen kan fungera som ett arbetsdokument som förändras under forskningsprocessen, men redan initialt är det värdefullt att dokumentera förväntade metoder, resultat, kostnader och så vidare. Detta särskilt om forskningen utförs, eller kan tänkas utföras, av fler än en person eller under en längre tid.

Vad ska en datahanteringsplan innehålla?

En datahanteringsplan beskriver hur forskningsdata samlas in, hanteras, organiseras, lagras och tillgängliggörs under forskningsprocessen samt hur det ska bevaras när projektet avslutats.

En datahanteringsplan består av svar på frågor som dessa:

 • Vilken sorts data kommer du att samla in eller skapa?
 • Hur kommer data att samlas in eller skapas?
 • Vilken dokumentation och metadata ska åtfölja din data?
 • Finns det etiska frågor eller aspekter att fundera över?
 • Hur ska du lösa upphovsrättsliga frågor?
 • Hur ska data lagras på ett åtkomligt och säkert sätt?
 • Hur ska data backas upp under projektet?
 • Vilken data ska återanvändas, delas och/eller bevaras?
 • Hur kommer du att dela data? Finns det några särskilda restriktioner och/eller krav?
 • Hur ska data arkiveras eller långtidsbevaras?
 • Vem kommer att ansvara för datahanteringen i projektet?
 • Vilka resurser behöver du för att genomföra datahanteringsplanen (till exempel personal, mjukvara och hårdvara)? Vad finns det för kostnader i anslutning till detta?

Specifika krav från finansiärer

Tag alltid reda på om finansiären har några specifika krav på utformningen av och innehållet i datahanteringsplanen. Vetenskapsrådet och Formas rekommenderar till exempel att man följer de riktlinjer för datahanteringsplaner som tagits fram av Science Europe.

Riktlinjer för datahanteringsplaner på Science Europes webbplats

Mer information och vägledning

Du kan hitta mer information och vägledning gällande datahanteringsplaner på följande webbsidor.

Om datahanteringsplaner hos Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Om datahanteringsplaner hos Digital Curation Centres (DCC)

Verktyget DMPRoadmap

Vid Lunds universitet finns ett verktyg för datahanteringsplaner, DMPRoadmap. I nuläget finns en mall för Vetenskapsrådet och en generell mall för datahanteringsplaner vid Lunds universitet. Mallarna är utformade för att uppfylla kraven från Science Europe. Du kan också be om återkoppling på din datahanteringsplan från oss bibliotekarier via DMPRoadmap.

Läs om verktyget DMPRoadmap på Medarbetarwebben

Få hjälp med din datahanteringsplan

Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp med din datahanteringsplan, eller önskar en utbildning eller workshop i ämnet.

Anja Ödman
Ansvarar för forskningsdata på Biologibiblioteket och Geobiblioteket.
anja [dot] odman [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 076-139 17 01

Kurt Mattsson
Ansvarar för forskningsdata på Astronomibiblioteket, Fysikbiblioteket samt Kemicentrums bibliotek.
kurt [dot] mattsson [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 079-063 08 23