Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa en datahanteringsplan

Att tidigt börja tänka kring datahantering och hur den ska vara upplagd kan spara mycket tid och göra forskningsprocessen smidigare. En datahanteringsplan (förkortas DMP) hjälper dig strukturera dina tankar kring hur du skall organisera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. En datahanteringsplan är också ett verktyg för att tillgodose att forskningsdata under och efter projekttiden kan användas i fler sammanhang än de ursprungliga på ett säkert och etiskt sätt.

Vissa forskningsfinansiärer kräver att en datahanteringsplan ska finnas på plats vid projektstarten. Planen kan fungera som ett arbetsdokument som förändras under forskningsprocessen, men redan initialt är det värdefullt att dokumentera förväntade metoder, resultat, kostnader och så vidare. Detta särskilt om forskningen utförs, eller kan tänkas utföras, av fler än en person eller under en längre tid.

Vad ska en datahanteringsplan innehålla?

En datahanteringsplan beskriver hur forskningsdata samlas in, hanteras, organiseras, lagras och tillgängliggörs under forskningsprocessen samt hur det ska bevaras när projektet avslutats.

En datahanteringsplan består av svar på frågor som dessa:

 • Vilken sorts data kommer du att samla in eller skapa?
 • Hur kommer data att samlas in eller skapas?
 • Vilken dokumentation och metadata ska åtfölja din data?
 • Finns det etiska frågor eller aspekter att fundera över?
 • Hur ska du lösa upphovsrättsliga frågor?
 • Hur ska data lagras på ett åtkomligt och säkert sätt?
 • Hur ska data backas upp under projektet?
 • Vilken data ska återanvändas, delas och/eller bevaras?
 • Hur kommer du att dela data? Finns det några särskilda restriktioner och/eller krav?
 • Hur ska data arkiveras eller långtidsbevaras?
 • Vem kommer att ansvara för datahanteringen i projektet?
 • Vilka resurser behöver du för att genomföra datahanteringsplanen (till exempel personal, mjukvara och hårdvara)? Vad finns det för kostnader i anslutning till detta?

Specifika krav från finansiärer

Tag alltid reda på om finansiären har några specifika krav på utformningen av och innehållet i datahanteringsplanen. Vetenskapsrådet och Formas rekommenderar till exempel att man följer de riktlinjer för datahanteringsplaner som tagits fram av Science Europe.

Riktlinjer för datahanteringsplaner på Science Europes webbplats

Mer information och vägledning

Du kan hitta mer information och vägledning gällande datahanteringsplaner på följande webbsidor.

Om datahanteringsplaner hos Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Om datahanteringsplaner hos Digital Curation Centres (DCC)

Verktyget DMPonline

Använd verktyget DMPonline för att skapa och hantera dina datahanteringsplaner. I verktyget finns specifika mallar för olika finansiärer och även en mall som Lunds universitet tagit fram – vilken matchar den struktur och standardmall som användes i det tidigare verktyget för datahanteringsplaner, DMP Roadmap. Mallarna är utformade för att uppfylla kraven från Science Europe. Du kan också be om återkoppling på din datahanteringsplan från oss bibliotekarier via DMPonline.

Klicka på knappen Sign in with your institutional credentials och ange Lund University för att logga in med ditt Lucat-id. 

Logga in i verktyget DMPonline

Verktyget DMP Roadmap

DMP Roadmap är det verktyg som tidigare använts för datahanteringsplaner vid Lunds universitet. Detta håller på att bytas ut mot det nya verktyget DMPonline. Det går fortfarande att hitta och ladda ner gamla datahanteringsplaner i PDF-format från DMP Roadmap, men det går inte längre att skapa nya eller redigera befintliga planer. Vi arbetar med att på sikt flytta över äldre datahanteringsplaner till det nya verktyget DMPonline.  

Läs om verktyget DMP Roadmap på Medarbetarwebben

Onlinekurs i hur man skapar en datahanteringsplan

Naturvetenskapliga biblioteket erbjuder en kurs i datahantering och datahanteringsplaner.  

Kursen utgår från universitetets tidigare verktyg för datahanteringsplaner DMP Roadmap, men då DMP Roadmap och DMPonline är snarlika och bygger på samma kod är kursen fortfarande aktuell. Vi kommer på sikt att uppdatera kursen så att undervisningsmaterialets exempel istället utgår från DMPonline.  

Under kursen får du instruktioner och praktiska råd som du har nytta av när du skriver en datahanteringsplan (DMP) till ditt forskningsprojekt. Kursen fokuserar på den mall som används i DMP Roadmap, vilken är framtagen för att uppfylla kraven från Science Europe. Kursen ges online och består av ett antal korta instruktionsvideor på totalt 1 timma och 40 minuter. Du kommer att ha tillgång till allt innehåll även efter att du avslutat kursen så att du har möjlighet att gå tillbaka och repetera delar av kursinnehållet vid behov. 

Kursen är öppen för alla våra forskare (både vid Naturvetenskapliga fakulteten och LTH) och du behöver inte registrera dig för att delta. Du kan gå kursen när du vill och i din egen takt. Använd länken nedan för att komma till kursen.

Länk till onlinekursen Introduction to data management plans and DMPonline

Få hjälp med din datahanteringsplan

Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp med din datahanteringsplan, eller önskar en utbildning eller workshop i ämnet.

Fredrik Larsson
fredrik [dot] larsson [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 073-867 39 81

Kurt Mattsson
kurt [dot] mattsson [at] science [dot] lu [dot] se (kurt[dot]mattsson[at]science[dot]lu[dot]se)
Telefon: 079-063 08 23

Thomas Tengelin Nyström
thomas [dot] tengelin_nystrom [at] science [dot] lu [dot] se
Telefon: 072-084 98 04