Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bevarande av din forskargärning

Om 200 år är det kanske just din studie som är den sista pusselbiten som saknas. Att bevara dina forskningshandlingar handlar inte bara om att göra ett avtryck. Den forskning som du bedriver idag kan visa sig bli en ovärderlig källa för framtidens forskare. Här kan du läsa om vilka forskningshandlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras eller rensas.

Forskningshandlingar som ska bevaras

Resonera med din närmaste chef hur den praktiska hanteringen av dina handlingar ska gå till.

Handlingar som ska bevaras är:

  • Grundläggande uppgifter om syfte, metod och resultat. Det kan handla om projektbeskrivningar, metodbeskrivningar, metodanvisningar, del- eller slutrapporter samt rapporter om anordnade konferenser eller seminarier.
  • Ekonomisk administration och annan administration. Det kan handla om ansökan och beslut om forskningsmedel, kontrakt, avtal, ekonomisk slutrapport samt etikprövning.
  • Särtryck, rapporter och preprints.
  • Viktigare anteckningar och viktigare korrespondens. De kan vara värdefulla för att förstå andra handlingar.
  • Laboratoriedagböcker.
  • Handlingar som utgörs av primärmaterial som är insamlat genom försök, mätningar, enkäter, intervjuer, observationer eller liknande, och är unika eller endast med stor möda kan återskapas, eller som på annat sätt har bedöms ha ett fortsatt vetenskapligt eller kulturhistoriskt värde.

Forskningshandlingar där bevarandevärdet ska prövas

Vissa handlingars bevarandevärde ska prövas. Detta görs i samråd mellan prefekt och forskningsprojektledare.

Primärmaterial kan gallras om det inte är unikt eller bedöms ha fortsatt värde för det egna eller något forskningsområde, och inte heller är av kulturhistoriskt intresse. Det kan till exempel handla om laborationer som kan göras om. För gallringsbara forskningshandlingar är gallringsfristen 10 år. För gallringsbara läkemedelsprövningar är gallringsfristen 15 år.

Forskningshandlingar som ska gallras eller rensas

Handlingar som ska gallras eller rensas är:

  • Överexemplar.
  • Skisser, utkast, beräkningar, anteckningar, korrespondens och liknande av tillfällighetskaraktär. Dessa kan ofta räknas som ”mellanprodukter” eller ”minnesanteckningar”, och räknas därmed inte som allmänna handlingar.

Kontakt

Jesper Zimmerman
Arkivarie vid naturvetenskapliga fakulteten
jesper [dot] zimmerman [at] science [dot] lu [dot] se (jesper[dot]zimmerman[at]science[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 08 82