Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tryckta svenska kartor

I Geobibliotekets samlingar finns bland annat geologiska, ekonomiska och topografiska kartor. På Universitetsbiblioteket finns också en större samling äldre och nyare kartor.

Kartor på Universitetsbibliotekets webbplats

Lantmäteriets karttjänster

Lantmäteriet tillhandahåller ett antal olika karttjänster. Tjänsten Min karta låter dig, till exempel, se och exportera Sveriges karta i ett antal olika lager som flygbild, fastighetskarta och bergodalkarta medan tjänsten för kartutskrifter låter dig skapa och exportera en utskriftsvänlig karta i PDF-format. Länkarna nedan leder till databasernas egna webbsidor.

Digitala kartor och geodata via tjänsten Geodata Extraction Tool (GET)

Lunds universitet har ett avtal som ger dig som är student eller anställd rätt att ladda ner data från Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statistiska centralbyrån och Sjöfartsverket. Du kommer åt alla data via tjänsten Geodata Extraction Tool (GET). Tänk på att göra en källhänvisning om du använder data från tjänsten.

Logga in i GET

Klicka på länken nedan och ange "Lund University" som din identitet. Logga därefter in med användarnamn och lösenord kopplat till ditt studentkonto eller din Lucat-identitet.

Logga in i GET – zeus.slu.se

Källhänvisning vid användning av GET

Sveriges geologiska undersöknings (SGU) karttjänster

Sveriges geologiska undersökning tillhandahåller ett antal olika karttjänster. Länkarna nedan leder till databasernas egna webbsidor.

Sveriges geologiska undersökning har också en app om du vill ha geologiska kartor med dig i mobilen.

Kartor och geografiskt data för allmänheten

På Centrum för geografiska informationssystems webbplats hittar du fler tips på gratis geodata, både svenska och internationella. En del av resurserna är statiska kartbilder, medan andra är interaktiva karttjänster.

Geografisk data för allmänheten – gis.lu.se (sidan är på engelska)

Flygbilder över Skåne från 1940-talet

På Geobiblioteket finns unika flygbildskartor över Skåne, fotograferade av dåvarande Lantmäteriverket strax före och efter andra världskriget. Bilderna utgör ett unikt historiskt dokument över det skånska landskapet.

Skånska flygbilder från 1940-talet – gis.lu.se

Vetenskapshistoriskt intressanta kartor av geologiska fenomen

I databasen Alvin kan du hitta en samling vetenskapshistoriskt intressanta kartor och bilder av geologiska fenomen som digitaliserats med stöd från Thora Ohlssons stiftelse.

Geologiska fenomen i Alvin