Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På den här sidan hittar du information om olika arkiv som du kan söka material i.

Gamla böcker med etiketter på. Foto.

Alvin

I databasen Alvin hittar du bland annat:

 • Författararkiv och andra personarkiv
 • Reklamaffischer
 • Medicinhistoria
 • Porträtt
 • Bilder från polarexpeditioner
 • Botaniska planscher
 • Brev
 • Skissböcker
 • En samling vetenskapshistoriskt intressanta kartor och bilder av geologiska fenomen som digitaliserats med stöd från Thora Ohlssons stiftelse.
  Hitta kartor och bilder av geologiska fenomen i databasen Alvin

Sök i databasen Alvin

Arkivcentrum Syd    

Arkivcentrum Syd består av flera av södra Sveriges största arkivinstitutioner. Detta gynnar både de samverkande institutionerna som de enskilda personerna vill ta del av handlingar i de olika arkiven. På Arkivcentrum Syd finns en läsesal där du kan studera handlingar från alla medverkande organisationer, inklusive Lunds universitet.

Arkivcentrum Syds webbplats

Biologiska museet

Samlingarna på Biologiska museet vid Lunds universitet är de näst största i Sverige och bland de viktigaste i Europa. Med data och samlingar som täcker mer än 250 år spelar Biologiska museet en central roll i forskningen om den biologiska mångfaldskrisen och klimatförändringarnas effekter på vår fauna och flora.

Läs mer om Biologiska museet – biologi.lu.se

Fysiska institutionens arkiv och bilddatabas

Fysiska institutionen historiska material finns tillgängligt i Fysicum-arkivet och i Fysicums bilddatabas.

Fysicum-arkivet

I Fysicum-arkivet hittar du historiskt material om Fysicum, exempelvis historiska böcker.

Fysicum-arkivet i Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS

Fysicums bilddatabas

I Fysicums bilddatabas hittar du bilder från verksamheten och historiska bilder. En del bilder i databasen saknar uppgifter om fotograf och copyright. Rådfråga gärna någon av våra bibliotekarier om du vill använda och publicera bilder från bilddatabasen.

Observera: För att komma åt bilddatabasen behöver din dator befinna sig inom universitetets nätverk. Du kan ansluta via VPN (Virtual Private Network) om du befinner dig utanför campusområdet.

Fysicums bilddatabas – fysik.lu.se

Anslut dator, mobil eller surfplatta via VPN på LU Supports webbplats

Lunds universitets arkiv

Lunds universitets arkiv består av all dokumentation som uppstår i samband med verksamhetens drift. Det kan till exempel handla om:

 • Beslut
 • Ansökningar
 • Forskningskontrakt
 • Dokumentation av undersökningar
 • Examinationsuppgifter
 • Personalhandlingar
 • Ekonomihandlingar

Sektionen juridik och dokumenthantering förvarar och förvaltar de handlingar som ska bevaras långsiktigt. Dit kan du vända dig om du söker efter äldre handlingar. Skicka e-post till universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se för att få hjälp.

Kontaktuppgifter till sektionen juridik och dokumenthantering – lu.se

Åtkomst hemifrån

Du som är student eller anställd vid Lunds universitet har tillgång till databasernas innehåll och kan ladda ner fulltexter även utanför universitetets nätverk. Sätt upp ett VPN (Virtual Private Network) på din dator eller använd länkarna till sökverktygen här på bibliotekets webbplats för att logga in med Lucat eller ditt studentkonto.

Guide till VPN på LU Supports webbplats