Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Referera

En kvinna sitter vid ett bord och bläddrar i en tidning. I bakgrunden finns bokhyllor. Foto: Johan Bävman.

Att skriva vetenskapliga texter är en central del i dina studier. Din egen kunskap bygger till stora delar på andras vetenskapliga texter och material och det är därför viktigt att du citerar och refererar korrekt till dessa.

En bra referenslista är nödvändig för att den som läser din text ska kunna granska ditt arbete, och för att andra ska kunna hitta och värdera de källor du använt. Olika institutioner och ämnen använder olika referensstilar, vilket du kan läsa mer om längre ner på den här sidan. Kontakta våra bibliotekarier om du behöver hjälp.

Genvägar till innehållet


Guider om referenshantering

Det sammanhang i vilket du ska publicera ditt arbete, eller inom vilket ämnesområde, avgör ofta vilken referensstil du ska använda. Det finns många olika stilar och varianter, så ta hjälp av mallar och exempel i en stilguide för att utforma din referenser enhetligt och korrekt. Guiderna visar vilken information som ska finnas med i referensen och i vilken ordning informationen ska placeras. 

Här nedan hittar du guider till de referensstilar som är vanligast på Naturvetenskapliga fakulteten. Kontakta din lärare eller handledare om du är osäker på vilken referensstil du ska använda.

ACS

ACS är framtaget av American Chemical Society, det är ett numeriskt system där källan anges med en siffra i texten.

ACS Style Quick Guide från ACS Publications
ACS Referencing Guide från Murdoch University

APA

APA är framtaget av American Psychological Association och är en vidareutveckling av Harvardsystemet. Det är en så kallad författare-år-stil där källan anges med författarens efternamn och publiceringsår inom parentes i texten. Är du student vid Biologiska institutionen, Geologiska institutionen, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap eller Centrum för miljö- och klimatvetenskap bör du använda APA.

Referenssystemet APA 7:e upplagan – lub.lu.se på svenska för dig som skriver på svenska.
Reference guide for APA 7th edition – lub.lu.se på engelska för dig som skriver på engelska.

APS

APS är framtaget av American Physical Society. Det är ett numeriskt system där källan anges med en siffra i texten.

Physical Review Style and Notation Guide från APS (PDF, 443 kB, öppnas i nytt fönster) 
Exemplen börjar på sidan 7 i dokumentet.  

References in Physical Review and Physical Review Letters, quick guide, från APS

Titlar på tidskrifter ska förkortas när du använder APS. I National Library of Medicines katalog kan du söka på tidskriften och få fram den korrekta förkortningen av titeln att använda i din referens.

Hur man förkortar titlar på tidskrifter enligt NLM-katalogen

Harvard

Harvardstilen är inget enhetligt system utan finns i en mängd olika varianter. Det är en så kallad författare-år-stil där källan anges med författarens efternamn och publiceringsår inom parentes i texten.

Högskolan i Borås guide till Harvardsystemet

Ekonomihögskolans Harvardguide (PDF, 540kB, öppnas i nytt fönster) på engelska.

Vancouver

Är ett numeriskt system där källan anges med en siffra i texten.

Guide till Vancouversystemet från Karolinska institutets bibliotek


Referenshanteringsprogram

Inför ett större arbete, exempelvis kandidatuppsats, masteruppsats eller doktorsavhandling, kan det vara bra att använda sig av ett referenshanteringsprogram. Programmet hjälper dig att organisera och hantera dina referenser, spara fulltexter och skapa referenslistor i olika stilar.

EndNote

Som student vid universitetet har du tillgång till referenshanteringsprogrammet EndNote. Naturvetenskapliga biblioteket erbjuder undervisning i EndNote för dig som kommit en bit in i din utbildning. Kontakta Britta Smångs (britta [dot] smangs [at] science [dot] lu [dot] se (britta[dot]smangs[at]science[dot]lu[dot]se)) för hjälp och stöd i EndNote.

Vill du ladda ner programmet och lära dig mer om EndNote på egen hand så kan du ta del av universitetets korta introduktionsfilmer.

EndNote 20 Introduktionskurs skapad av bibliotekarier vid Lunds universitet – canvas.lu.se

Kom igång med EndNote via samhällsvetenskapliga bibliotekets guide – lub.lu.se

Zotero

Zotero är ett gratis open source-program för referenshantering. Vi har skapat en digital workshop i Canvas för dig som är nybörjare i Zotero. Den guidar dig genom hur du kommer igång och använder programmet. Du kan gå workshopen när du vill.

Zotero-workshop för nybörjare – canvas.lu.se

Om du vill ha en manual till Zotero, eller bara vill veta mer om programmet, gå till Zoteros egen startguide.

Quick start guide for Zotero – zotero.org

Du kan också kontakta Frida Rosengren (frida [dot] rosengren [at] science [dot] lu [dot] se) för hjälp och stöd från biblioteket i Zotero.

Andra program

Det finns även många andra open source-program att välja mellan, exempelvis Mendeley och JabRef. Inom fysik och teknik hanterar man ofta referenser med hjälp av open source-program som BibTeX och LaTeX.


Fusk och plagiering

För att förebygga och upptäcka fall av plagiering använder Lunds universitet ett verktyg som heter "Ouriginal" (tidigare känt som Urkund). Det är ett e-postbaserat verktyg som automatiskt jämför studentarbeten med andra texter.